Skip to content

Việc làm

Trung tâm luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất các bạn trẻ phát huy tay nghề, sau khóa học các bạn chưa muốn mở cửa hàng sửa chữa, Các bạn làm luôn tại trung tâm 100% không phải đi xin việc làm ở bất kỳ đâu. - Hỗ trợ 100% nhà ở - Hỗ trợ 100% tiền ăn 3 bữa - Hỗ trợ xăng xe 100% - Hỗ trợ kỹ thuật chọn đời - Hỗ trợ tiền điện thoại... Liên hệ ngay: Thầy Kiên - 0936.54.54.58