Khoá học cấp tốc - theo yêu cầu học nhanh 10 ngay - 30 ngày liên hệ tư vấn nhanh

Dạy nghề điện lạnh thực tế trên máy, dạy theo yêu cầu tùy bạn có thể lựa chọn thiết bị bạn muốn học, dạy thực tế trên máy, Thời gian học nhanh linh hoạt, Học lúc rảnh dỗi, học buổi tối, buổi chưa, học thứ 7 chủ nhật.....
Lịch học nhanh 10 ngày - 30 ngày - 6 tháng
Học mở cửa hàng sửa chữa
Học đi làm công ty
Học để phục vụ gia đình bạn
Dạy nghề theo yêu cầu alo ngày chúng tôi để tư vấn cụ thể: 0936.54.54.58 - 0985.41.81.91
Mô tả

Dạy nghề điện lạnh thực tế trên máy, dạy theo yêu cầu tùy bạn có thể lựa chọn thiết bị bạn muốn học, dạy thực tế trên máy, Thời gian học nhanh linh hoạt, Học lúc rảnh dỗi, học buổi tối, buổi trưa, học thứ 7 chủ nhật.....
Lịch học nhanh 10 ngày - 30 ngày - 6 tháng
Học mở cửa hàng sửa chữa
Học đi làm công ty
Học để phục vụ gia đình bạn
Dạy nghề theo yêu cầu alo ngày chúng tôi để tư vấn cụ thể: 0936.54.54.58 - 0985.41.81.91.

3 bầu chọn / điểm trung bình: 4
Chia sẻ

Khoá học khác