Skip to content
-
Khoá học mở cửa hàng điện lạnh theo yêu cầu nhanh - Học trên máy 100% thực tế

Khoá học mở cửa hàng điện lạnh theo yêu cầu nhanh - Học trên máy 100% thực tế

Trung tâm chúng tôi chuyên đào tạo nghề điện lạnh thực tế với 15 năm khinh nghiệm sửa chữa dạy nghề điện lạnh thực tế 100% trên máy, Hỗ trợ nhiều bạn trẻ mở cửa hàng sửa chữa kinh doanh độc lập, thời gian học nhanh chóng linh động bạn học hoàn toàn trên máy, lý thuyết bạn được đào tạo vấn đáp trên máy học nhanh dễ hiểu, hỗ trợ trọn đời.
Mô tả

Trung tâm chúng tôi chuyên đào tạo nghề điện lạnh thực tế với 15 năm khinh nghiệm sửa chữa dạy nghề điện lạnh thực tế 100% trên máy, hỗ trợ nhiều bạn trẻ mở cửa hàng sửa chữa kinh doanh độc lập, thời gian học nhanh chóng linh động bạn học hoàn toàn trên máy, lý thuyết bạn được đào tạo vấn đáp trên máy học nhanh dễ hiểu, hỗ trợ trọn đời.

3/5 (2 bầu chọn)