Khoá học cấp tốc

Dạy nghề theo yêu cầu, hỗ trợ và tư vấn học viên tự mở cửa hàng để kinh doanh dịch vụ sửa chữa điện lạnh sau khóa học.